facebook pixel

Villkor för uthyrning

1. ÅLDERSGRÄNS: Föraren måste vara minst 23 år gammal. Körkortet måste vara giltligt och ska ha utfärdats minst 12 månader innan.

 

2. UTHYRNINGSPERIOD minst en dag.

 

3. TRAFIK BÖTOR: Bötor och tillkommande administrativa utgifter, på grund utav vårdslöst förande enligt grekisk lagstiftning under hyresperioden bekostar föraren själv.

 

4. DEPOSIT: Det angivna priset måste vara förskottsbetalt.

 

5. FÖRSÄKRING för hyrbil: Best Cars kunder är försäkrade enligt nedan: Kroppslig skada upp till 750.000 Euro, egendomsskador upp till 750.000 Euro, brand och stöld upp till 20.000 Euro, skadade glasrutor, egendomsskada på oförsäkrad bil samt föräkring av fordon, förare och ägare upp till 20.000 Euro i varje fall.

 

Personlig olycksfallsförsäkring för förare / ägare: Vid dödsfall, total / delvis permanent invalidisering, medcinska kostnader, dagliga sjukhuskostanader upp till 30.000 Euro. Bilförsäkringen täcker enbart skada som inträffar vid normalt bruk av fordon. Därmed ersätter inte Best Cars: Om föraren av den försäkrade bilen är under påverkan av alkohol, läkemedel eller narkotika i enighet med reglerna i artikel 42 av Grekisk Trafik Lagstiftning 2696/99 och föraren inte har giltligt körkort för det använda fordonet, om olyckan inträffar pga den försäkrades brottsliga avsikt, föraren eller ägaren av bilen om någon annan än den person som nämns i uthyrningskontraktet kör bilen, eller om uthyrningskontraktet har gått ut och bilen inte har lämnats tillbaka till Best Cars. Brott mot den Grekiska Trafik Lagstiftningen ersätts inte. Dessutom täcker inte försäkringen däckskada eller skada i bilens underdel om de har förorsakats av skadligt eller extremt försumligt / oaktsamt bruk såsom off road körning, krock mot trottoarkant m.m.

 

Den hyrda bilen får inte användas I följande syften:

  • Transport utav passagerare eller objekt mot betalning.
  • Dragning / Bogsering av andra fordon eller objekt.
  • Deltagande i tävlingskörande generellt.
  • Uthyrning till tredje part.
  • Transport av skrymmande eller tungt baggage som överstiger angiven vikt för bil.
  • Transport av brandfarliga, explosiva ämnen, startkt doftande material eller narkotika som ett sätt att agera mot tullbestämmelser, trafikregler eller andra rättsliga bestämmelser.

 

6. FULL EXTRA FÖRSÄKRING: Är en extra valfri försäkring som täcker skador på hjul/däck och undersidan på bilen. Föraren får enbart köra fordonet på vägar anpassade för det valda fordonet. Detta betyder att ingen OFF ROAD körning är tillåten, enbart körning på asfalterade vägar är tillåten.

Med 4 Euro för gruppen A, B, C, C1, K, L, O, O1.
Med 6 Euro för gruppen D, D1, E, J1, M, N.
Med 8 Euro för gruppen E1, E2, E3, F, F1, G1, J2, J3, J5, J6, J7, N1, P, Q.

 

7. BENSIN: Föraren betalar själv för den förbrukade bensinen under hyresperioden. Om föraren återlämnar bilen med mindre bensin i tanken än avtalat, kommer föraren att debiteras avgift för uppfyllnad av bensin till avtalad nivå.

 

8. TRANSPORT AV BIL OMBORD PÅ FÄRJA: Är endast tillåtet om skriftligt avtal är gjort med Best Car.

 

9. TILLGÄNGLIGHET: Bilmodeller utlämnas enligt planerat schema. Eventuella problem och byte av kategori sker i undantagsfall.

 

Alla dessa avtal är giltliga efter undertecknadet av hyreskontrakt.

https://www.livechatalternative.com/